Правила и
условия.

Обобщени условия:

Тази страница предоставя информация за АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА на Playono. Общата цена на услугата е 6,00 лв., включително ДДС съгласно законната ставка. Всички игри се предоставят съгласно следните правила и условия.

При въвеждане на вашия ПИН код, получен на вашия телефон, чрез нашия уебсайт, вие потвърждавате своя абонамент за услугата. Сумата от 6,00 лв, включително ДДС, ще бъде таксувана на вашия телефон.

Абонаментът на Playono може да бъде отменен по всяко време, като изпратите текст STOP на 145453 (или като се свържете с нас чрез и-мейл: bg@playono.com или на телефон: 0035924928370

Вашият мобилен телефон трябва да поддържа изпращане на текстови съобщения. Трябва да сте собственик на мобилния телефон или да сте навършили 18 години и да имате съгласие от вашите настойници. За поддръжка на клиенти, свържете с нас чрез и-мейл: bg@playono.com или на телефон: 0035924928370

Playono не е свързан или спонсориран от нито един от изброените продукти или марки. Търговските марки и логата (включително, без ограничение, имена на продукти или марки) са собственост на съответните им собственици.

За абониране за услугата Playono, можете да се абонирате онлайн или чрез SMS. Чрез SMS, след като разглеждате промоциите на Playono в интернет, въведете телефонния си номер на уебсайта. След въвеждане на телефонния номер, ще получите безплатно съобщение за пробен период с ПИН код. Въведете ПИН кода в уебсайта, за да се абонирате за услугата.

След успешната регистрация чрез SMS, клиентите на Playono ще получат съобщение за потвърждение, следвано от първия URL за достъп до съдържанието.

И двата метода за използване на услугата SMS и интернет (включително всяко използване на сайтовете) се наричат ​​заедно „Услугата“ или „Услугите“. Доставчикът има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Следователно, потребителят трябва редовно да се консултира с тези страници. Ако се използват специфично съдържание и услуги, те също могат да бъдат предмет на общи правила на играта, процедури за разрешаване на спорове, насоки или други разпоредби (наричани по-нататък „Допълнителни правила и условия“) в допълнение към Общите правила и условия. Допълнителните условия се считат за включени тук и представляват неразделна част от настоящите Общи условия. В случай на противоречие между тези Общи условия и Допълнителните условия, най-новите условия имат предимство. Тези Общи условия включват и включват политиките на Доставчика за поверителност и защита на данните. В безплатното съобщение за приветствие, изпратено от Доставчика, потребителят ще може да намери URL адреса (Uniform Resource Locator) на сайтовете, където се намират Общите и Специфичните правила и условия. Потребителят и/или притежателят на акаунта се съгласява, че са им били дадени достатъчно възможности да прочетат и приемат Общите и Специалните правила и условия, преди да използват Услугата. ПРИЕМАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА SMS И УСЛУГИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ ПРЕДИНАЧАВА ПРИЕМАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Потребителят не трябва да използва съдържанието и Услугите, ако не е съгласен с тези условия.

2. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ

Чрез своите услуги Доставчикът осигурява на потребителите достъп до разнообразие от онлайн и мобилни приложения. Тези приложения включват, но не се ограничават до новини, информация, имейли, чат услуги, игри, забавления, хороскопи, мелодии, тапети, полифонични звуци и видеоклипове. Достъпът до съдържание и услуги от независими трети страни може също да бъде включен в обхвата на услугата. Общите и Специалните правила и условия, както и Допълнителните правила и условия, се прилагат и за всяко ново разширение или подобрение на текущите ни Услуги.

3. ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА, ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ И ВЪЗРАСТ, ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За да използвате Услугата, потребителят трябва:

Да е на възраст, не по-малка от минималната, указана в Специфичните правила и условия, или да притежава съответното разрешение от един от своите настойници и/или титуляр на акаунта, който да му позволява влизане и използване на Услугите от тяхно име.

Да приеме от името на този родител или титуляр на акаунт, че Общите и Специалните правила и условия са задължителни.

С влизането и/или използването на Услугата, вие потвърждавате, че сте прочели Общите и Специфичните правила и условия и сте съгласни с тях, както и с приложимите Специфични правила и условия. Услугата се предоставя "както е" и "както е налична" в момента на използване. Доставчикът не носи отговорност, ако лични данни, информация или съобщения не бъдат запазени (навреме), изтрити или неправилно доставени.

За използване на SMS услугата, потребителят трябва да разполага с необходимите мобилни комуникационни ресурси. Някои мобилни приложения са налични само на определени телефони, което не е отговорност на Доставчика. Потребителят е отговорен да провери съвместимостта на своя мобилен телефон преди абониране за Услугата чрез Обобщения списък с подходящи мобилни телефони, достъпен на уебсайта.

ОСВЕН ТОВА:

За достъп до Услугата е необходим абонамент за мобилна комуникация към участващ доставчик на мобилни услуги или достъп до мобилната комуникационна мрежа.

Потребителят трябва да разполага с точни данни за своя доставчик на мобилни услуги за изтегляне на съдържанието.

За използване на Услугата е необходима активна интернет връзка (WAP, GPRS, 3G, UMTS) на мобилния телефон.

Потребителят носи отговорност за поддръжка и съвместимост на своето оборудване и софтуер с Услугата. Ако оборудването или софтуерът нарушават Услугата, те могат бързо да бъдат изключени, а Доставчикът има право да прекрати Услугата или да я спре незабавно. Липсата на изтеглено съдържание не влияе на задължението за плащане, което е свързано с правото на изтегляне, получаване и/или достъп до мобилни приложения.

4. ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Потребителят получава безплатен достъп до нашите сайтове. За използване на SMS услугата, потребителят трябва да се регистрира като титуляр на акаунт. При използване на услугата SMS, потребителят ще бъде таксуван с тарифата, в сила от техния доставчик. Алтернативно, таксуването може да стане посредством фактура от доставчика на мобилни услуги при абонамент или чрез дебитиране на техния кредит за разговори.

Доставчикът на мобилни услуги ще начисли такси за различни текстови съобщения. Безплатното съобщение за приветствие, изпратено от Доставчика, съдържа информация за таксите, дължими към Доставчика, и честотата на Услугата. Всички такси, включително плащания за съществуващи абонаменти, могат да бъдат променени след предизвестие от Доставчика, който своевременно уведомява потребителя за тези промени.

Ако потребителят не приеме новите тарифи (които никога няма да се прилагат със задна дата), той има право да прекрати своя абонамент и/или отношенията си с Доставчика с незабавен ефект. Всички таксувания от трети страни се уреждат от условията за плащане на съответните трети страни.

Потребителят се задължава да заплати или компенсира Доставчика за всички национални, местни или други данъци (изключвайки данъците, свързани с нетната печалба на Доставчика), включително, но не само, данъци върху продажбите, данъци върху собствеността, свързани с потребителите, и данъци върху хазарта или всеки друг алтернативен данък, свързан с разходите, дължими за използването на Услугата. Тези данъци могат да бъдат налагани от международни, европейски, национални или местни органи или от други органи с правомощия за такива налагания, както и сега, така и в бъдеще.

5. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

С използването на Услугата, вие се задължавате да спазвате следния кодекс на поведение:

Запазване на поверителността: Потребителят ще поддържа поверителността на информацията, получена чрез Услугата, и не я разкрива без съгласието на Доставчика или на източника на тази информация.

Забрана на обидното поведение: Не използвайте Услугата за тормоз или участие в обидно поведение, включително разпространение на клеветнически, принудителен или унизителен характер.

Зачитане на правата: Не нарушавайте правата на поверителност, собственост или други права на Доставчика или трети страни.

Забрана на злоупотребата: Не използвайте Услугата за нарушаване, плагиатство или нарушаване на правата на Доставчика или други лица.

Забрана на комерсиална употреба: Не използвайте Услугата за търговски цели или за реклама.

Ограничение на информацията за контакт: Не публикувайте лична информация за контакт в публично достъпна информация.

Забрана на нежеланата поща: Не изпращайте нежелани имейли (спам) и не нарушавайте политиката за използване на доставчика на интернет услуги.

Право на прекратяване: Доставчикът запазва правото да прекрати използването на Услугата от страна на потребителя, ако се установи нарушение на забраните в този кодекс.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АБОНИРАНЕ ЗА УСЛУГАТА

За гарантиране на безопасното използване на Услугата и правилното заплащане на приложимите такси, потребителят трябва да спазва следните изисквания:

Правилна и пълна регистрирана информация: Потребителят е отговорен за предоставянето на точна и пълна лична информация в регистрационната форма. Ако Доставчикът установи, по свое усмотрение, че предоставената информация е неточна или непълна, той има право да спре или прекрати абонамента и/или отношенията си с потребителя.

Отговорност за сигурността: Потребителят носи отговорност за запазването на поверителността на паролите и друга предоставена информация. Всички действия, предприети чрез използването на паролата или предоставената информация, са напълно отговорност на потребителя.

Затваряне на сесията: Потребителят трябва да затваря сесията на Сайтовете в края на всяка употреба. В случай на забележки или подозрения за неразрешено използване на паролата, потребителят трябва да се свърже с Доставчика.

Достъп без регистрация: Доставчикът може да предостави достъп до определени Услуги без задължителна регистрация, например чрез регистрация на мобилен телефон за услугата SMS. В този случай идентификацията на потребителя ще се извършва чрез подходящ метод, като например мобилния телефонен номер.

Приветствено съобщение: Потребителят ще получи приветствено съобщение от Доставчика след успешната регистрация. Молим потребителя да провери и запази това съобщение в паметта на мобилния си телефон.

7. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Поверителността на потребителите е от изключително значение за Доставчика. Създали сме отделна политика за поверителност, която е неразделна част от Общите и Специфични Условия, както и от Допълнителните Условия на Доставчика. С вашето потвърждение, Доставчикът получава правото да събира и обработва "лична информация," "финансова информация" или "демографска информация и информация за използването" ("информацията") във връзка с Услугата. Информацията може да бъде предоставяна на доставчика на мобилни услуги и/или доставчика на услуги на шлюз на потребителя с цел събиране на дължими суми. Тази информация, събрана от Доставчика, може да се съхранява и обработва в държавата, в която Доставчикът или неговите представители имат определени разпоредби. Използвайки Услугата, вие се съгласявате с прехвърлянето на тази информация извън вашата страна. Потребителят се съгласява с настоящата политика за поверителност, политиката за защита на данните и Общите и Специфични условия. Молим ви да не използвате нашата услуга, ако не сте съгласни с тези условия. Запазваме си правото да променяме, разширяваме или намаляваме тази политика по всяко време. Общите и Специфични условия, политиката за защита на данните и политиката за поверителност ще се прилагат за всички приложения, съществуващи и нови, които подобряват Услугата. Затова е препоръчително редовно да преглеждате тези страници.

8. ГАРАНЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ

Потребителят се съгласява да обезщети Доставчика и неговите филиали, членове, дъщерни дружества, асоциирани компании, доставчици на услуги, изпълнители, агенти, представители, лицензодатели, мениджъри, директори, акционери и служители във връзка с всяко действие, правен процес, искане или друг процес, иницииран от трета страна, произтичащ от или свързан с (i) използването на Услугата, (ii) неспазването на Общите и Специфични условия от страна на потребителя, (iii) нарушаване на закона, нормативната уредба или права на трети лица от страна на потребителя. Потребителят ще покрие всички разходи и щети, включително адвокатски хонорари, произтичащи от такива действия.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ПРЕМАХВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Запазваме си правото да проверяваме всички рекламни, текстови и публични съобщения, за да гарантираме съответствие с указанията ни. Въпреки невъзможността да проверим всички съобщения, ние не носим отговорност за съдържанието им. Задължаваме се обаче да премахваме или преместваме профили и съобщения, които считаме за нарушаващи нашите правила или ако ги смятаме за неприемливи. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на своите профили и съобщения. Ние не носим отговорност, ако информацията не бъде съхранена или бъде случайно премахната.

10. ЖАЛБА И РАЗРЕШЕНИЕ

Доставчикът предоставя на потребителя възможност да спре потока от информация, получена чрез SMS услугата. Информацията е достъпна на интернет страниците, свързани с Услугата и/или чрез SMS услугата. Безплатното съобщение за добре дошли, изпратено от Доставчика, съдържа информация и инструкции как да докладвате за Услугата. За да прекъснете информационния поток, получен чрез SMS услугата, потребителят може да изпрати SMS с думата STOP или друга информация, както е посочено на Сайтовете, чрез кратък код. Допълнителни инструкции могат да бъдат намерени в Специфичните правила и условия, началната страница на сайта или като кликнете върху знамето на вашата държава. Потребителят може също така да изпрати имейл на адреса, предоставен на Сайтовете и/или чрез Услугата, или да се обади на номера, указан в Специфичните правила и условия. В случай на прекратяване на абонамента, това влиза в сила в рамките на 48 часа след получаване на уведомлението за отмяна. Въпреки това, разходите може да се отразят в мобилната телефонна сметка на потребителя през следващия месец, тъй като мобилните оператори таксуват услугите си според предходния месец. Доставчикът има право да прекрати използването на Услугата, без предварително известие, и да премахне регистрираната информация от Услугата.

11. СДЕЛКИ С РЕКЛАМОДАТЕЛИ И/ИЛИ СПОНСОРИ

Можем да използваме рекламодатели и спонсори, за да намалим таксите за използване на нашите Услуги. С използването на нашите услуги вие приемате, че можем да ви изпращаме реклами и промоции чрез SMS или други средства, свързани с нашите Услуги. Съгласявате се да не блокирате рекламите или да ги ограничавате. Някои държави може да изискват изричното съгласие на потребителя за изпращане на рекламни съобщения. Включването на реклами в нашите Услуги не ни свързва със съдържанието или услугите на рекламодателите. Потребителят може да поиска да не участва в директен маркетинг. Доставчикът не носи отговорност за транзакции с продукти или услуги на трети страни, рекламирани чрез нашите Услуги. Потребителят приема, че не носим отговорност за вреди, произтичащи от такива транзакции.

12. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Потребителят осъзнава и приема, че съдържанието и софтуерът, използвани във връзка с Услугата, наричани по-долу "Софтуер", съдържат поверителна информация, защитена от официална регистрация и приложими права върху индустриална собственост, както и от действащото законодателство относно авторските права върху интелектуалната и индустриалната собственост и други законодателства. Ако не е указано друго в Общите и Специфични правила и условия, правата, собствеността и интересите върху интелектуалната собственост или други права, свързани с нематериални неща, използвани във връзка с Услугата ("права на интелектуална собственост"), са собственост на Доставчика или неговите лицензодатели, и потребителят се съгласява, че няма и няма да претендира за такива права върху интелектуална собственост.

Потребителят потвърждава, че не му биват прехвърляни никакви права, свързани с интелектуална собственост, и че не е придобил никакви подразбиращи се или изрични права във връзка с Услугата, освен ако това не е изрично посочено в Общите и Специфичните условия. Под "права на интелектуална собственост" се включват права, предоставени от законодателството по отношение на патенти, защита на данни, търговски тайни, търговски марки и всякакви други права на собственост, както и техните приложения, иновации, разширения и подновявания, валидни в настоящия момент или с бъдещ ефект в глобален мащаб.

Потребителят също така потвърждава и приема, че информацията, предоставена чрез рекламни съобщения от рекламодатели и/или спонсори или чрез Услугата, е регулирана от закони за авторското право, патенти или други права на собственост и законодателство. Потребителят се задължава да не променя, отдава под наем, предава, предоставя, дава под наем, заема, дава под наем, продава, разпространява, създава или генерира съдържанието или продуктите и/или услугите, получени частично или изцяло от Услугата или от Софтуера, без изричното писмено съгласие на Доставчика. Потребителят се упълномощава единствено за лична, некомерсиална употреба на предоставения софтуер, съответното оборудване и информация, свързана с него, и се съгласява да ги използва в съответствие с Общите и Специфичните правила и условия.

Конкретното търговско име "Playono" е собственост на Доставчика, и всяко неразрешено използване е забранено.

13. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ДОСТАВЧИКЪТ, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, УПРАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И АГЕНТИ („СТРАНИ НА ДОСТАВЧИКА“) НЕ ПОЕМАТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ, ЧЕ:

УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“ БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. ДО СТЕПЕНТА И КОЛЕКЦИЯТА, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, СТРАНИТЕ НА ДОСТАВЧИКА ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, ИЗРИЧНА, КОСВЕНА, ЗАКОНОВА ИЛИ ДРУГА, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩИ СЕ ДО КОСВЕНАТА ВОЙНА ГАРАНЦИЯ НА ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ;

ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ПОЕМАТА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА СЪС СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАКОРЕМЕННОСТТА И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ. СТРАНИТЕ ДОСТАВЧИК НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ОЧАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ЧЕ УСЛУГАТА, ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕКЪСНАТИ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКИ;

ПРЕПОРЪКИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ УСТНО, ПИСМЕНО ИЛИ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОЯВЕНА В ТЕЗИ ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ;

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗТЕГЛЯТЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГА, СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕР И САЙТОВЕ ПО ВАША ВОЛЯ И НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ЧЕ ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА, ОТГОВОРНА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ТОЗИ СОФТУЕР И САЙТОВЕ;

ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ЗА ЧАТ: УСЛУГИТЕ ЗА МОБИЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО SMS УСЛУГАТА, СА САМО ЗА РАЗВЛЕЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ;

СНИМКИ НА ХОРА, ПОКАЗВАНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, ИНТЕРНЕТ И/ИЛИ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ СА САМО С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ. ТЕ НЕ СА ХОРАТА, КОИТО ВСЪЩНОСТ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

СТРАНИТЕ ДОСТАВЧИК НЕ НОСИ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, ПРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ПРЕД ТРЕТА ЛИЦА ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ИЗВЪНРЕДНИ, МОРАЛНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ЗАКОННИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА, СПИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА И ДР.), В РЕЗУЛТАТ ОТ ВСЯКАКВА УПОТРЕБА, ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УСЛУГАТА, НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕР И САЙТОВЕТЕ, СЪЩО И В СЛУЧАЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ Е УПЪЛНОМОЩЕН ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, ПОТРЕПЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА). В НЯКОИ ДЪРЖАВИ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ Е ЗАБРАНЕНО, В КОЙТО СЛУЧАЙ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА ДОСТАВЧИКА КЪМ ВАС ЗА ЩЕТИ, ЗАГУБИ И СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА (ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ [ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ] ИЛИ ДРУГО) НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА АБОНАМЕНТ ЗА УСЛУГАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ.

14. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи и Специални условия заменят всички предишни споразумения между потребителя и Доставчика. При използване на допълнителни услуги, материали или софтуер на трети страни, могат да се приложат допълнителни правила и условия. Националното законодателство на страната или държавата на пребиваване на потребителя ще регулира отношенията между потребителя и Доставчика, независимо от условията и разпоредбите на действащото международно право. Прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки („Виенска конвенция“) е изрично изключено. Споровете ще бъдат разрешавани чрез арбитраж, в съответствие с правилата, съставени от арбитражния институт, базиран в страната на пребиваване на потребителя. Недействието или неприложимостта на определена разпоредба, установена в настоящите Общи и Специални правила и условия, от страна на съда с юрисдикция или определения медиатор, няма да засяга валидността или приложимостта на другите разпоредби в настоящите Условия и Общи и Специфични условия. Неприлагането от страна на Доставчика на определено право или условие, посочено в настоящите Общи и Специфични условия, не се счита за отказ или отхвърляне на тези права или условия. В случай на недействие или неприложимост на някое от правата, произтичащи от настоящите Общи и Специфични условия, в случай на нарушение, описано в този документ, това не представлява отказ от тези права в случай на повторно нарушение. Заглавията на членовете, използвани в настоящите Общи и Специални правила и условия, са добавени само за улесняване на четенето и не влияят на начина, по който обхватът или степента на въпросния член се дефинира, ограничава, тълкува или описва.

Имате ли други въпроси? Изпратете ни имейл на bg@playono.com или се обадете на нашия номер за обслужване на клиенти: 0035924928370